Tietotekniikka

Tietotekniikalla on lukiossa kaksijakoinen rooli. Toisaalta tietotekniikka on oma oppiaineensa, mutta ennen kaikkea tietotekniikka on apuväline lukio-opinnoissa.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luonnollinen ja jokapäiväinen osa lukio-opiskelua ja opetusta.  Opiskelijat käyttävät lukio-opinnoissa omia kannettavia tietokoneitaan. Kukin opettaja opettaa tarvittaessa opiskelijansa käyttämään kurssilla tai oppiaineessaan tarvittavaa alustaa ja sovelluksia.

Aineen merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä
Tietotekniikkaa tarvitaan lähes kaikissa lukion jälkeisissä opinnoissa. Tietotekniikan perusteiden hallitseminen ja tiedonhaun ja -käsittelyn taidot on nyky-yhteiskunnassa tärkeitä kansalaisen perustaitoja.

Tietotekniikan hallinta edesauttaa työympäristön hallintaa; hyvät tietotekniset taidot helpottavat sekä työtä että opiskelua.

Valikko