Kuva: Emilia Tanskanen

Valtakunnallisten opintojen lisäksi meillä voi opiskella opintojaksot myös:
Te4 Kehon toiminnasta ja ensiavusta

• Ensiavun osaamisen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa! Sen avulla pelastetaan ihmishenkiä.

• Ensiapu kuuluu monessa maassa koulun pakollisiin oppisisältöihin, meillä ei.

• Käymme läpi sisällöt sekä Ea1 että Ea2 kokonaisuuksista ja harjoittelemme mm. painelu-puhalluselvytystä.

Te5 Stressinhallinnasta ja rentousharjoitteista

• Opettelemme stressinhallintaa teoriassa ja käytännössä.

• Yritämme saada käsityksen omista vahvuuksistamme ja haasteistamme.

• Tästä opintojaksosta tulee ylivoimaisesti eniten palautetta koulusta jo lähteneiltä oppilailta; se on koettu arvokkaaksi voimavaraksi.

Terveystiedon opiskelu Riihimäen lukiossa

Olennaista on uteliaisuuden ja asioita kyseenalaistavan suhtautumisen herättäminen sekä monipuolisen tiedonkäsittelyn harjoittelu.

Terveystiedon opinnot

TE1 (P) Terveyden perusteet

Pakollisella opintojaksolla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

TE2 (VS) Ihminen, ympäristö ja terveys

Opintojaksolla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita.

TE3 (VS) Terveyttä tutkimassa

Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Opinnot vahvistaa opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena.

Valikko