RiLussa opiskelu on vaihtelevaa ja hauskaa!

Riihimäen lukion toimintakulttuuri on muutakin kuin oppitunteja. Lukion arkea sävyttävät useat erityyppiset hankkeet, vierailukäynnit, projektit, teemapäivät, vierailijat ja opintoretket.

mainoskuva
HANKKEITA

Riihimäen lukio liikkeessä -hanke tuo liikunnan riemua lukion arkeen vie Let´s move it-toiminnan kautta. Torni -hanketta tehdään yhdessä Hämeenlinnan lukioiden kanssa. Robotiikkaopetus niveltyy kaupungin robotiikkahankkeisiin.

Kolmas Tulevaisuus -hankkeessa kehittämiskohteita ovat opiskelija- ja opettajaTET, työelämä- ja korkeakouluyhteistyö, tulevaisuuden työelämätaidot ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yrittäjyysteemaviikko.

YHTEISTYÖTÄ

Lukiossa tehdään yhteistyötä paikallisten sekä alueellisten toimijoiden kanssa. Kuvassa opiskelijoita tutustumassa Laajasalon opiston medialinjaan Helsingissä.

Esimerkiksi Riihimäen kaupungin sekä RTV: n kanssa tehty bussipysäkkiprojekti kohensi ensin lukion pysäkkiä ja uudistunut ilme levisi sitten nuorisotoimen kanssa tehtyihin kaupungin muihinkin pysäkeihin.

PROJEKTEJA

Bussipysäkkien maalaus on osa kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalvelujen kaksivuotista osallistavan taidetoiminnan hanketta. Projektin teemana on katutaiteen erilaiset ilmenemismuodot kuten graffiti, katutanssi ja katuteatteri sekä performanssit ja flash mobit. Katutaideprojektilla tähdätään sekä nuorten aktivoimiseen että kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen.

TEEMAPÄIVÄT

Lukiossa on vaihtelevasti erilaisiin ilmiöihin tai aiheisiin keskittyviä kaikille yhteisiä toiminnallisia päiviä, tapahtuma- ja teemapäiviä. Ne voivat esimerkiksi liittyä hankkeisiin tai olla aineryhmien järjestämiä.

Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) 1. vuosikurssin opiskelijoille järjestämä turvallisuuspäivä ja Riihimäen VPK:n kokkauspisteen sammutusrasti marraskuussa 2019.

VIERAILUT

Opintojaksoilla järjestetään monipuolisesti vierailukäyntejä tai retkiä. Äidinkielen mediakurssin vierailu TV-studiolle loppuvuodesta 2019.

Opiskelijat vierailulla Helsingin nykytaiteenmuseo Kiasmassa, Shoplifter -näyttelyssä.

MU8-kurssi iltakoulussa. Kävimme kuuntelemassa UMO:n Motown-konserttia Savoy-teatterissa. Solisteina Johanna Försti ja David B. Whitley (USA/GER) syyslukukauden lopussa 2019.

Valikko