Reaaliaineet ovat aineita, joissa tutkitaan asioiden olemusta. Reaaliaineisiin lasketaan kemia, fysiikka, biologia, maantiede, uskonto, filosofia, historia ja psykologia.

Valikko