KOLMAS TULEVAISUUS

Kolmas tulevaisuus on ESR-rahoitteinen hanke, jossa Riihimäen lukio on osatoteuttajana Hämeenlinnan, Hattulan, Someron, Salon ja Porvoon Linnankosken lukioiden kanssa. Tavoitteina ovat työelämäyhteistyön kehittäminen, yrittäjyystaidot, opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen ja opetushenkilöstön työelämäpedagogisten taitojen kehittäminen.

Ensimmäisen vuoden aikana on suunniteltu korkeakouluyhteistyötä Laurean ja HAMKin kanssa, muualta hankitun osaamisen hyväksilukemista eri oppiaineissa, yritysyhteistyötä sekä opiskelijaTETiä ja opettajille suunnattua OPE-TETiä. Lukuvuonna 2019-2020 toteutetaan suunnitelmat, joista tässä poimintoja:

Selvitetään, mitä tarkoitetaan tulevaisuuden työelämätaidoilla, tulevaisuustaidoilla ja yrittäjyystaidoilla. Kehitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen malli, jotta opiskelijoiden oikeus saada osaamisensa tunnustettua toteutuu.

OpiskelijaTET-paikkoja on monipuolisesti tarjolla ja opiskelija pystyvät hyödyntämään TIITUS-sovellusta TET-paikan löytämisessä. TET:n raportointia hyödynnetään käytännössä mm. opokursseilla.  

OpeTETistä tulee opettajalle keino päivittää työelämätietouttaan ja hyödyntää oppimaansa omassa opetustyössä. Korkeakouluyhteistyöstä luodaan malli ja aletaan järjestää Laurean ja HAMKin kanssa yhteisiä kursseja tai tehdään projekteja, joiden kautta opiskelijat tutustuvat korkeakouluopiskeluun. Yritysyhteistyön osalta yrittäjyystaidot on määritelty ja muotoiltu yrittäjyyden vuosisuunnitelma, mm. NY-toimintaa on lukuvuosittain. Myös kummiyritysmallia kehitetään niin, että yhteistyömuodot ja -mahdollisuudet on tunnistettu ja kirjattu sekä on saatu robotiikkaan liittyvä yritys uudeksi kummiyritykseksi.

Valikko