KOLMAS TULEVAISUUS

Kolmas tulevaisuus on ESR-rahoitteinen hanke, jossa Riihimäen lukio on osatoteuttajana Hämeenlinnan, Hattulan, Someron, Salon ja Porvoon Linnankosken lukioiden kanssa. Tavoitteina ovat työelämäyhteistyön kehittäminen, yrittäjyystaidot, opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen ja opetushenkilöstön työelämäpedagogisten taitojen kehittäminen. Hanketyö alkoi jo tammikuussa 2018 ja sen oli tarkoitus päättyä lukuvuoden 2020–2021 puolessa välissä. Koronaviruksen vuoksi hanke jatkunee kuitenkin vielä koko seuraavan lukuvuoden loppuun asti.

Syksyllä toteutimme mm. perinteisen yrittäjyysviikon osin hankevoimin, joka mahdollisti lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden tutustumisen paikallisiin yrityksiin. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat pääsivät tekemään ohjatusti video CV:itä, joista he saivat myös palautetta.

Hankkeen puitteissa järjestettiin kaikille hankelukioiden opettajille koulutuspäivä tulevaisuuden työelämäpedagogisten valmiuksien kehittämisestä. Opettajat kohtasivat hankkeen myös stressinhallinta-koulutuksessa. Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat saivat osallistua esimerkiksi itsevarmuudesta ja yrittäjyydestä kertoneeseen luentoon. Vuosi yrittäjänä -kurssille osallistuneet pääsivät sparraustilaisuuteen, jossa Laurean Inno-Willa opiskelijat saapuivat lukiolle viemään nuorten yrittäjien yritysideoita uuteen nousuun. Tätä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös lukuvuodella 2020–2021. Myös HAMKin kanssa on tehty yhteistyötä, jonka lopputuloksena syntyi Riihimäen lukiolaisille avoin korkeakoulukurssi. Näin on mahdollistettu korkeakouluopintojen suorittaminen jo lukioaikana.

Hankkeen tulevaisuuskoordinaattori on tehnyt tiivistä yhteistyötä Suomen Partiolaisten Osaamiskeskuksen ja Riihimäen Nuorisoteatterin kanssa. Tätä kautta on syntynyt pohja teatteri-ilmaisun enintään kahdentoista kurssin tunnistamiseen ja tunnustamiseen lukio-opinnoiksi. Lopputuloksena on mahdollisuus saada teatterin lukiodiplomi.

 

Valikko