OPISKELIJAT TEKEVÄT RILUN

Riihimäen lukiossa opiskelee noin 500 opiskelijaa.

Lukion opiskelijat jakautuvat ensimmäisen-, toisen-, kolmannen- ja neljännen vuoden opiskelijoihin.

Opiskelijat muodostavat yhdessä opiskelijakunnan, jota johtaa vuosittain vaaleilla valittu opiskelijakunnan hallitus.

Uusia opiskelijota ohjaavat tutorit.

Valikko