”Kaikki saavat soittaa, kaikki osaavat soittaa 

ja vaikka eivät osaisikaan,

niin saavat soittaa silti!”

-Tuomo Komonen (punk-ideologiaa mukaillen)-

Mitä hyötyä on musiikista ja musiikin opiskelusta?

 • kehittää kielellisiä taitoja
 • lisää tarkkaavaisuutta
 • auttaa tunteiden säätelyssä

Eli musiikki tehostaa oppimista ja edistää kaikkea, mitä tarvitaan koulutehtävien tekemiseen!

 • musiikki tukee hyvinvointia, koska se on keino ilmaista itseään
 • musiikkiharrastus tehostaa aivotoimintaa
 • kuulemisen ja tarkkaavaisuuden järjestelmät kehittyvät soittavalla ja laulavalla lapsella muita nopeammin
 • laulaminen tukee lukemaan oppimista
 • musiikki on taidetta ja siksi arvokasta sellaisenaan
 • aktiivinen musiikin kuunteleminen kehittää aivoja
 • musiikin pitkäaikainen harrastaminen laajentaa useita aivoalueita
 • muusikoilla tieto kulkee nopeammin ja tarkemmin aivoalueiden välillä ja aivojen ja lihasten välillä
 • musiikin kuuntelu, soittaminen ja laulaminen tukevat muistin säilymistä
 • aktiivinen musiikkiharrastus hidastaa aivojen vanhenemista
 • tuttujen laulujen kuunteleminen ja laulaminen hidastaa dementiaoireiden etenemistä
 • musiikki parissa voit kokea hauskoja hetkiä ja musiikki on kivaa yhdessä tekemistä
 • kehittää luovuutta
 • opettaa vastuunkantamista
 • opettaa yhdessätyöskentelyn taitoja

Millaista musiikin opiskelu on Riihimäen lukiossa?

 • tekemistä painottavaa
 • tehdään töitä leppoisassa ilmapiirissä
 • opitaan yhdessä
 • kannustavaa ja kokeilemaan rohkaisevaa
 • kaikkien on mahdollista oppia
 • soittamista, laulamista
 • säveltämistä, sanoittamista
 • musiikkiteknologiaa: miksausta, biittien tekoa koneella, äänentoistolaitteiden kytkemisen harjoittelua…
 • musiikkivideoiden tekemistä
 • bändisoittoa
 • musiikin kuuntelua
 • konserttivierailuja
 • esiintymisiä koulun tilaisuuksissa
 • musiikin peruskäsitteiden opiskelua
 • musiikin merkitysten pohtimista
 • musiikin taustatekijöiden tutkimista
 • eväitä musiikin elinikäiseen harrastamiseen tai vaikka ammattimuusikoksi asti
 • Punk-asennetta: kaikki saavat soittaa, kaikki osaavat soittaa ja vaikka eivät osaisikaan, niin saavat soittaa silti!
 • Äänellään se variskin laulaa ja niin kauan kuin suomalaisten maku ei muutu, niin kyllä meillä aina töitä riittää!” (Repe Helismaa)

”Äänellään se variskin laulaa ja niin kauan kuin suomalaisten maku ei muutu, niin kyllä meillä aina töitä riittää!”

-Repe Helismaa-
Valikko