Matematiikka

Matematiikassa tutustutaan matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin. Laskutaitojen kehittämisen lisäksi matematiikassa on keskeisessä roolissa ilmiöiden mallintamiseen ja ongelmien ratkaisuun liittyvät taidot. Nykyaikaiset matematiikkaohjelmistot tuovat omat mahdollisuutensa mallintamiseen ja laskemiseen. Yhteiskunnan tietoteknistymisen myötä matematiikan osaamisen tarve on lisääntynyt. Matematiikan opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja palkitsee sitkeimmät.

Lukion pitkään matematiikkaan kannattaa panostaa, jos haaveilet jatko-opinnoista ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa teknisellä, luonnontieteellisellä, lääketieteellisellä tai kaupallisella alalla.

Valikko