KURSSIVALINNAT

Kurssivalintoja varten tärkeät tiedot eri kurssien tavoitteista ja sisällöistä on koottu kurssiseloteiksi. Kurssiselosteet noudattavat voimassa olevaa uusinta lukion opetussuunnitelmaa.

Kurssiselosteet 2017-2020

LUKION OPPIMÄÄRÄ

Lukio-opetusta eri oppiaineissa annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Lukion koko oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opiskelija voi valita kursseja enemmänkin. Päättötodistuksen saa, kun on suorittanut hyväksyttävästi lukion oppimäärän. Lukio antaa valmiudet jatkaa opintoja korkea-asteella .

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja sovelta­viin kursseihin.

Pakolliset kurssit ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava. Pakollisten kurssien määrä on 47–51 kurssia, riippuen siitä, opiskeleeko matematiikasta lyhyen vai pitkän oppimäärän.

Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen valtakunnallisesti määriteltyä syventävää kurssia.

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon ja oppitunnin pituus lukiossa on 75 minuuttia.

Lukion oppimäärä sisältää:

  • äidinkieltä ja kirjallisuutta,
  • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
    Riihimäen lukiossa on mahdollista opiskella ruotsin ja englannin lisäksi: saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää.
  • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja,
  • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja,
  • uskontoa tai elämänkatsomustietoa,
  • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa,
  • robotiikkaa ja teatteri-ilmaisua.

Oppimäärä sisältää myös opinto-ohjausta.

Valikko