Opintojen valinnat

Opintojen valintoja varten tärkeät tiedot eri opintojaksojen tavoitteista ja sisällöistä on koottu yksiin kansiin. Opintojaksoista ja moduleista tehtävät selosteet noudattavat voimassa olevaa uusinta lukion opetussuunnitelmaa.

Opintojaksoselosteet ykkösille 2022-2023

LUKION OPPIMÄÄRÄ 

Lukiossa suoritat sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Lisäksi voit liittää opintoihisi lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja lukion tarjonnan mukaisesti.

Opiskeltavat oppiaineet ovat samat kuin tähän asti, mutta opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä ja opintojaksoissa. Lukio päättää opintojaksojen laajuudet. Nuorille tarkoitettu oppimäärä on vähintään 150 opintopistettä.

Lukio-opetusta eri oppiaineissa annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä opintojaksoina. Lukion koko oppimäärä sisältää vähintään 75 opintojaksoa eli 150 opintopistettä. Opiskelija voi valita opintojaksoja enemmänkin. Päättötodistuksen saa, kun on suorittanut hyväksyttävästi lukion oppimäärän. Lukio antaa valmiudet jatkaa opintoja korkea-asteella .

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin/temaattisiin opintoihin.

Pakolliset opinnot ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava. Pakollisten opintojaksojen määrä on 94 tai 102 opintopistettä, riippuen siitä, opiskeleeko matematiikasta lyhyen vai pitkän oppimäärän. Lisäksi voit liittää opintoihisi valinnaisia opintoja 20 opintopistettä, lukiodiplomeita tai temaattisia opintoja lukion tarjonnan mukaisesti.

Vainnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin opintoihin liittyviä. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen valtakunnallisesti määriteltyä valinnaista opintojaksoa.

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon ja oppitunnin pituus lukiossa on 75 minuuttia.

Lukion oppimäärä sisältää:

 

  • äidinkieltä ja kirjallisuutta,
  • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä Riihimäen lukiossa on mahdollista opiskella ruotsin ja englannin lisäksi: saksaa, ranskaa, espanjaa ja venäjää.
  • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
  • humanistis-yhteiskunnallisia opintoja,
  • uskontoa tai elämänkatsomustietoa,
  • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita sekä terveystietoa,
  • robotiikkaa ja teatteri-ilmaisua,
  • temaattisia opinttoja,
  • lukiodiplomi-opintoja
  • sekä opinto-ohjausta.

 

Valikko