Kielet

Meillä voi opiskella monipuolisesti eri kieliä ja saavuttaa hyvän pohjan tulevaisuutta varten. Englannin ja ruotsin lisäksi Rilussa on tarjolla espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää.

 • A-kielet: englanti ja saksa
 • B2-kielet: ranska ja saksa (yläkoulussa aloitettu kieli)
 • B3-kielet: ranska, saksa, espanja ja venäjä (lukiossa aloitettu kieli)

Miksi opiskella vieraita kieliä?

B2-kielet: RANSKA ja SAKSA

Yhdeksän opintojaksoa (9. opintojakso on yo-kirjoitukseen valmentava)

Opintojaksoilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Jokapäiväinen elämä, ihmissuhteet, vapaa-aika, harrastukset, koulu
 • Suomesta kertominen, kohdekielen maat ja kulttuurit, kulttuurierot
 • Hyvinvointi, terveys, eri elämänvaiheet
 • Opiskelu, jatko-opinnot ja työelämä
 • Tulevaisuudensuunnitelmat
 • Ajankohtaiset aiheet, yhteiskunta ja media
 • Ympäristö ja kestävä elämäntapa
 • Kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö

Lukion B2-kielten opinnoista saat hyvän peruskielitaidon (tavoitteena taitotaso A2.2. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaan). Käytännössä tämä tarkoitta mm. seuraavaa:

PUHUMINEN
Selviän rutiininomaisissa tiedonvaihtotehtävissä; osaan kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata sellaisiin. Hallitsen keskeisen itseeni, perheeseen ja asumiseen liittyvän perussanaston sekä osaan kertoa missä työskentelen ja mikä on ammattini. Ääntämiseni saattaa olla vielä puutteellista, ja sanavarastoni ei riitä kaikkiin tilanteisiin.

KUUNTELEMINEN
Ymmärrän ilmauksia ja sanoja minulle tutuista, esim. perhettäni, ostosten tekoa tai työpaikkaani koskevista asioista. Ymmärrän lyhyiden ja selkeiden viestien pääasiat. Pystyn yleensä tunnistamaan puheenaiheen hitaasti ja selkeästi etenevästä keskustelusta.

LUKEMINEN
Ymmärrän pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löydän tarvitsemani tiedot jokapäiväisistä teksteistä, kuten esitteistä ja aikatauluista sekä ymmärrän lyhyitä ja yksinkertaisia kirjeitä sekä sähköposteja, jos ne käsittelevät tuttuja aiheita.

KIRJOITTAMINEN
Osaan kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, jotka liittyvät jokapäiväisiin asioihin. Osaan kuvailla perhettäni, asumistani, koulutustaustaani ja nykyistä tai viimeisintä työpaikkaani. Osaan myös kuvailla menneitä tapahtumia. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsen kieliopin perusteet.

 

B3-KIELET: RANSKA, SAKSA, ESPANJA, VENÄJÄ

Yhdeksän opintojaksoa (9. opintojakso on yo-kirjoituksiin valmistava)

Opintojaksoissaa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Tervehtiminen, hyvästely, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen
 • Tavanomaiset asiointitilanteet
 • Jokapäiväinen elämä, ihmissuhteet, vapaa-aika, harrastukset, koulu
 • Suomesta kertominen, kohdekielen maat ja kulttuurit, kulttuurierot
 • Hyvinvointi, terveys, eri elämänvaiheet
 • Opiskelu, jatko-opinnot ja työelämä
 • Tulevaisuudensuunnitelmat
 • Ajankohtaiset aiheet, yhteiskunta ja media
 • Ympäristö ja kestävä elämäntapa

Lukion B3-kielten opinnoista saat hyvän peruskielitaidon (tavoitteena taitotaso A2.1. Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaan). Käytännössä tämä tarkoitta mm. seuraavaa:

PUHUMINEN
Selviän rutiininomaisissa tiedonvaihtotehtävissä; osaan kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata sellaisiin. Hallitsen keskeisen itseeni, perheeseen ja asumiseen liittyvän perussanaston sekä osaan kertoa missä työskentelen ja mikä on ammattini. Ääntämiseni saattaa olla vielä puutteellista, ja sanavarastoni ei riitä kaikkiin tilanteisiin.

KUUNTELEMINEN
Ymmärrän ilmauksia ja sanoja minulle tutuista, esim. perhettäni, ostosten tekoa tai työpaikkaani koskevista asioista. Ymmärrän lyhyiden ja selkeiden viestien pääasiat. Pystyn yleensä tunnistamaan puheenaiheen hitaasti ja selkeästi etenevästä keskustelusta.

LUKEMINEN
Ymmärrän pääasiat lyhyistä, helpoista teksteistä. Löydän tarvitsemani tiedot jokapäiväisistä teksteistä, kuten esitteistä ja aikatauluista sekä ymmärrän lyhyitä ja yksinkertaisia kirjeitä sekä sähköposteja, jos ne käsittelevät tuttuja aiheita.

KIRJOITTAMINEN
Osaan kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, jotka liittyvät jokapäiväisiin asioihin. Osaan kuvailla perhettäni, asumistani, koulutustaustaani ja nykyistä tai viimeisintä työpaikkaani. Osaan myös kuvailla menneitä tapahtumia. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen. Hallitsen kieliopin perusteet.

Valikko