Kemia

Kemian opiskelu antaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaamme, sitä miten se toimii ja kuinka ihminen voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä. Kemian avulla voi ymmärtää, miksi aineet ovat erilaisia ja miksi ne reagoivat tietyllä tavalla toistensa kanssa. Kemian tietojen ja taitojen avulla voi valmistaa uusia aineita hyödyttämään ihmiskuntaa.

Lukion kemian opintoja tarvitaan tekniikan, monien muiden luonnontieteiden (biologia, ravitsemustiede, farmasia) ja lääketieteen opinnoissa ja työtehtävissä.

Hyvistä matematiikan ja fysiikan taidoista on hyötyä kemian opiskelussa.

Valikko