Fysiikka

Fysiikan opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä ja antaa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä aloilla. Fysiikka pyrkii löytämään ympäristöstä ilmiöitä ja lainalaisuuksia, joita voidaan mallintaa fysiikan lakien avulla. Samoja lakeja hyödynnetään monenlaisessa teollisuudessa sekä koneiden ja laitteiden toiminnassa.

Lukion fysiikan opintojen suorittamista edellytetään monilla tekniikan ja luonnontieteen alojen sekä lääketieteen opinnoissa.

Hyvät matemaattiset taidot sekä muiden luonnonteiteiden opiskelu auttavat fysiikan opinnoissa.

Valikko