Hello!

On mukava osata kieltä, jota puhuu yli miljardi ihmistä maailmassa!

Englantia tarvitset kaikkialla. Englannin kielen osaaminen on nykyisin välttämätöntä. Englanti on kansainvälisen kaupan, tieteen ja kulttuurin kieli ja yhteisen äidinkielen puuttuessa sitä käytetään nykymaailman lingua francana.

Erinomainen englannin kielen taito on hyödyksi opiskelu- ja työelämässä. Englanti on todennäköisesti käytetyin kieli kansainvälisissä yhteyksissä, mutta muidenkin vieraiden kielten opiskelu on edelleen hyvin tärkeää. Monien kielten osaaminen kertoo, että ihminen on sinnikäs opiskelija, joka jaksaa tehdä pitkäjänteistä työtä.

Englannissa on 6 pakollista valtakunnallista opintojaksoa, joiden lisäksi voit lukiossamme valita vielä 6 opintojaksoa lisää, jos haluat vahvistaa osaamistasi ja edetä pidemmälle kieliopinnoissasi. Esimerkiksi toisen tai kolmannen vuosikurssin aikana voit opiskella englannin mediaopintoja tai Creative Writing -opintojakson. Hyvin suosittu on myös englannin suullinen opintojakso.

Tarjoamme myös tukikurssin niille, jotka haluavat parantaa peruskoulun englannintaitojaan.

Nykyään tarvitaan laajaa ja monipuolista kielitaitoa, jossa vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat olennaisia. Kielitaito ei ole vain kielen ymmärtämistä ja tuottamista, vaan myös kulttuurista osaamista ja argumentointi- ja esiintymistaitoja. Esimerkiksi englannin puhejaksolla harjoitellaan puhumisen lisäksi esiintymistaitoja ja käsitellään monipuolisesti eri aihepiirejä.

Have a look at these 15 English puns to keep you smiling, even during the Lockdown. https://kseacademy.com/puns-in-english/

 

Täälläkin tarvitaan englantia! Kuva: Kristiina Laaksonen
Valikko