Biologian opinnot

  • Biologian opinnoissa tutustutaan elollisen luonnon rakenteisiin ja toimintaan molekyyli- ja solutasolta maapallon suurekosysteemeihin.
  • Opinnoissa tulevat tutuiksi mm. elämän kehittyminen maapallolla, luonnon monimuotoisuus, ihmisen elimistön toiminta, mikrobit ja geenitekniikan menetelmät.
  • Kokeellinen ja havainnoiva työskentely on tärkeä osa biologian opintoja. Laboratoriossa ja maastossa tehtävät pienimuotoiset työt kehittävät luonnontieteellistä ajattelua.

Pakolliset opinnot

BI1 Elämä ja evoluutio

BI2 Ekologian perusteet

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

BI4 Solu- ja perinnöllisyys

BI5 Ihmisen biologia

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset

Paikalliset opinnot

BI7 Biologian työkurssi

BI8 Evoluutiobiologia

BI9 Abikurssi

Valikko