Aineryhmät

Aineryhmät ovat lukiossa opiskeltavia oppiaineryhmiä, kuten kielet, luonnontieteet, matemaattiset aineet, reaaliaineet ja taito- ja taideaineet sekä muut opetettavat aineet.

Valikko