Äidinkieli  ja kirjallisuus

Äidinkieli on ajattelun kieli ja olennainen osa ihmisen identiteettiä. Oppiaineessa harjoitetaan kirjallisia ja suullisia taitoja sekä perehdytään kielen olemukseen ja kirjallisuuden käsitteisiin. Äidinkielen taidot ovat välttämättömiä sekä ihmissuhteiden hoidossa että työelämässä. Niiden opettelu on elinikäinen prosessi.

Äidinkieli ja kirjallisuus antaa sinulle välineet tuoda esille omat ajatuksesi tarkasti ja olla yhteydessä koko maailmaan.

Valtakunnalliset ja koulukohtaiset syventävät kurssit:

Äi7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Äi8 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Äi9 Lukutaitojen syventäminen

Äi10 Mediakurssi

Äi11 Luova kirjoittaminen

Valikko