Äidinkieli  ja kirjallisuus

Äidinkieli on ajattelun kieli ja olennainen osa ihmisen identiteettiä. Oppiaineessa harjoitetaan kirjallisia ja suullisia taitoja sekä perehdytään kielen olemukseen ja kirjallisuuden käsitteisiin. Äidinkielen taidot ovat välttämättömiä sekä ihmissuhteiden hoidossa että työelämässä. Niiden opettelu on elinikäinen prosessi.

Äidinkieli ja kirjallisuus antaa sinulle välineet tuoda esille omat ajatuksesi tarkasti ja olla yhteydessä koko maailmaan.

Äidinkieli ja kirjallisuus on pakko kirjoittaa, ja siihen liittyvät taidot kertyvät hiljalleen opintojen aikana. Äikkää kannattaakin opiskella tosissaan heti ensimmäisestä vuosikurssista lähtien. Pakollisten opintojaksojen lisäksi voit rikastaa opintojasi valitsemalla esimerkiksi luovaa kirjoittamista, puheviestintää sekä kirjoituksiin kertaavilla jaksoilla.

Valikko