Äidinkieli  ja kirjallisuus

Äidinkieli on ajattelun kieli ja olennainen osa ihmisen identiteettiä. Oppiaineessa harjoitetaan kirjallisia ja suullisia taitoja sekä perehdytään kielen olemukseen ja kirjallisuuden käsitteisiin. Äidinkielen taidot ovat välttämättömiä sekä ihmissuhteiden hoidossa että työelämässä. Niiden opettelu on elinikäinen prosessi.

Äi1 Tekstit ja vuorovaikutus

Äi2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Äi3  Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Äi4 Tekstit ja vaikuttaminen

Äi5 Teksti ja konteksti

Äi6 Nykykulttuuri ja kertomukset

Valtakunnalliset syventävät kurssit:

Äi7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Äi8 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Äi9 Lukutaitojen syventäminen

Valikko