KUVATAITEEN AVULLA ILMAISET AJATUKSIA JA TUNTEITA!

Kuvataiteen opintojaksoilla on tekemisen meininki! Opiskelu on vaihtelevaa, täällä ideoidaan, tehdään käsin sekä luodaan uutta. Taiteilun lomassa tutkitaan laajasti taiteen ja kuvien voimaa sekä viestejä. Työskennellessä omien ajatusten tärkeys korostuu! Voit osaltasi vaikuttaa maailman menoon!

KUVATAIDE MUOTOILEE MAAILMAA

Ihmisen rakentama ja muotoilema ympäristö; rakennukset, teolliset tuotteet tai kaupunkisuunnittelu sekä visuaalisen kulttuurin kirjo kuten elokuvat, pelimaailman suunnittelu, virtuaalitodellisuus tai painotuotteen tekeminen ovat kuvataiteen osa-alueita.

KUVATAIDE VALMENTAA JATKO-OPINTOIHIN

Tietokonegrafiikko, muotoilija, arkkitehti, taiteilija, mainossuunnittelija, lehden kuvittaja, vaatesuunnittelija, mediaosaaja, valokuvaaja. Kuvataiteen tunneilla luovan ajattelu, tekniset valmiudet, ongelmanratkaisukyky sekä visuaalisten alojen jatko-opintomahdollisuudet paranevat.

OMAT KUVAT, JAETUT KULTTUURIT (KU1)

Opintojaksolla liikutaan taiteen ja visuaalisen kulttuurin perusasioissa ja tehdään kuvallisia harjoituksia erilaisin tekniikoin. Tutkitaan kuvia ja käydään Riihimäen taidemuseossa.

TAITEEN MONET MAAILMAT (KU4)

Opintojaksolla käydään länsimaisen kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti tai kronologisesti ja opiskellaan kulttuurin merkitystä taiteessa.

PIIRUSTUS- JA MAALAUS (KU7)

Opintojaksolla perehdytään useisiin eri piirustus- ja maalaustekniikoihin. Syvennetään tuntumaa sommitteluun, värioppiin ja ihmisen mittasuhteiden kuvaamiseen.

OMAT TEEMAT (KU10)

Omavalintainen taiteellinen teos ja siihen liittyvä työprosessin kuvaus. Opiskelija esittää portfoliossa tavoitteet, luonnokset, työnkuvaukset ja itsearvioinnin.

TEEMAOPINNOT MIELENMAISEMA (TO1)

Psykologian ja kuvataiteen kurssi, jossa opiskelija käsittelee minäkuvaa, havaintopsykologiaa, itseilmaisun menetelmiä sekä tunteiden kuvaamista.

YMPÄRISTÖN TILAT, PAIKAT JA ILMIÖT   (KU2)

Opintojakson tavoitteena on paikan, luonnon- ja rakennetun ympäristön kokeminen sekä ympäristön suunnittelu. Kolmiulotteinen mallintaminen ja muotoiluprosessin esittely.

NYKYTAIDE (KU5)

Opintojaksolla tarkastellaan nykytaiteen taustalla olevia ilmiöitä, teemoja ja taidekäsityksiä. Tarkastellaan nykytaiteilijoiden teoksia ja tuotantoa, käydään myös Kiasmassa.

VALOKUVAUKSEN OPINNOT (KU8)

Kuvaamista perinteisellä ja digitaalisella järjestelmäkameralla sekä kuvausharjoituksia. Lisäksi opiskellaan filmin kehitystä ja kuvanvalmistusta pimiössä.

MAINOSTOIMISTO (KU11)

Markkinointiviestintää syventävä kuvataidekurssi. Tutustutaan mainosmaailmaan ja tehdään eri tyyppisiä töitä lukion markkinointiin omien vahvuusalueen mukaan.

KUVA VIESTII JA VAIKUTTAA (KU3)

Opintojaksolla kehitetään kuvaviestintää ja monilukutaitoa. Opiskellaan visuaalisen kulttuurin kuvatyyppejä ja graafista suunnittelua erilaisiin medioihin sopivin tekniikoin.

KOLMIULOTTEISTA (KU6)

Kolmiulotteista kuvantekoa omavalintaisen sisällön sekä käyttötarkoituksen mukaisesti. Pienoismallit, keraamiset veistokset ja käyttöesineet ja kolmiulotteiset taideteokset.

KUVANKÄSITTELY (KU9)

Kuvien luontia ja muuntelemista Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla. Sisältönä mm; käyttöliittymän osien hallinta, kuvatyypit ja niiden käyttö ja yhdistely sekä korjailu.

LUKIODIPLOMI (KULD2)

Kuvataiteen lukiodiplomissa opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laajaa osaamista tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvia.

Valikko